Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

Pierwszym elementem w terapii mowy jest diagnozowanie problemów związanych z mową oraz komunikacją, drugim zaś opracowanie programu indywidualnej terapii logopedycznej.

Indywidualna terapia ma na celu:

  • skutecznie usunąć wszelkie nieprawidłowości procesu porozumiewania się, począwszy od prostych wad wymowy do bardziej złożonych,
  • wypracować odpowiedni poziom sprawności językowej,
  • zlikwidować zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Każdy z pacjentów może liczyć na indywidualne podejście oraz spersonalizowaną terapię, zależną od uwarunkowań rozwojowych, wiekowych oraz podyktowanych konkretną wadą, czy schorzeniem.