Terapia wad wymowy

Wady wymowy, które nie zostaną zredukowane do 6 roku życia często w momencie rozpoczęcia nauki, staja się przyczyna frustracji i zniechęcenia dziecka do nauki w szkole.

Świadomość wad rodzi w dziecku nieśmiałość, lęk, zamykanie się w sobie w wyniku braku sukcesów w nauce. Powoduje to narastanie frustracji i niechęci, które bardzo trudno jest wyeliminować w późniejszych latach edukacji. Negatywny stosunek do szkoły i nauki na długo pozostaje w psychice dziecka. Wymowa rzutuje w sposób znaczący na funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie najpierw wśród rówieśników, a potem już w życiu dorosłym.

Wady wymowy u dorosłych są konsekwencją zaniedbań z okresu szkolnego i często powodują  ostracyzm i niezrozumienie społeczne. Wywołuje to dyskomfort i świadomość „odstawania” od społeczeństwa. Niektórzy ze swoich wad uczynili cechę wyróżniającą, cechę osobowościową. Wydaję się jednak, że naprawienie wad w okresie rozwojowym dziecka pozwoli uniknąć społecznego napiętnowania, „niechcianego” wyróżniania się.

W korygowaniu wad wymowy obowiązuje zasada „im wcześniej, tym lepiej”...