Terapia afazji mowy i dyzartrii

Afazja to zaburzenie mowy.

Osoby cierpiące na afazję dotykają problemy z mówieniem, rozumieniem, czytaniem, pisaniem, także z liczeniem. Przyczyną afazji jest zawsze uraz mózgu, w większości przypadków jest to udar lub wylew jednakże guz mózgu lub wypadek również mogą spowodować afazję. Ucierpieć z powodu udaru można, gdy wystąpi nagłe zaburzenie krążenia krwi w mózgu. Przyczyną może być zablokowanie naczynia krwionośnego w mózgu kiedy stworzy się zator - udar niedokrwienny lub przerwanie naczynia - wylew.

U wielu osób dotkniętych tą przypadłością życie drastycznie się zmienia. Rzeczy, które wcześniej przychodziły łatwo nagle pochłaniają wiele czasu i wymagają wysiłku. To sprawia, że osoby te mogą czuć się niepewnie i nieustannie martwić się o przyszłość.

Dyzartria to trudność przełożenia myśli na słowa.

Dyzartria i afazja co do zasady nie są chorobami, lecz są zespołami objawów, które wynikają bezpośrednio z choroby lub uszkodzenia mechanicznego mózgu. Objawy te koniecznie wymagają systematycznej terapii logopedycznej!!!

Żaden logopeda ani lekarz nie są w stanie przewidzieć, kiedy i czy w ogóle pacjent będzie mógł wrócić do pełnej sprawności komunikacyjnej. Zależy to od bardzo wielu czynników, zarówno tych niezależnych od pacjenta takich, jak:

  • głębokość i rozległość uszkodzeń układu nerwowego,
  • typ zaburzeń,
  • ogólny stan zdrowia,
jak również tych, na które pacjent ma wpływ pośrednio lub bezpośrednio, czyli:

  • czas podjęcia terapii po udarze lub urazie,
  • regularność zajęć,
  • motywacja oraz zaangażowanie w terapię.
Podjęcie terapii logopedycznej zawsze ma sens – niezależnie od rozległości uszkodzeń neurologicznych oraz stopnia nasilenia objawów. Tylko z pomocą logopedy oraz ćwiczeń wykonywanych w domu pacjent ma szansę na wyeliminowanie niektórych bądź większości objawów afazji lub dyzartrii.
Mamy doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na afazję i dyzartrię, dlatego zapraszamy do naszego gabinetu. W przypadku tego schorzenia wsparcie terapeutyczne jest konieczne, by wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.