Konsultacje i diagnostyka logopedyczna

Wczesna interwencja logopedyczna zwiększa szanse na wyrównywanie deficytów, usprawnienie funkcji pokarmowych i komunikacyjnych. Szczegółowa diagnoza w poradni, obejmuje:

  • możliwość zlecenia dodatkowych badań lub włączenie w proces terapeutyczny innych metod wspomagających i przyśpieszających efektywność leczenia
  • analizę wyników badań specjalistycznych (audiologicznych, foniatrycznych, neurologicznych czy psychologicznych) pacjenta
  • wykonanie orientacyjnych badań fizycznego oraz fonematycznego słuchu pacjenta
  • ocenę sprawności czynności fizjologicznych pacjenta tj. oddychanie, połykanie, żucie,
  • ocenę budowy i płynności aparatu artykulacyjnego pacjenta,
  • ustalenie, w jaki sposób pacjent porozumiewa się, czy rozumie komunikaty słowne oraz w jaki sposób realizuje wypowiedzi,
  • wywiad z pacjentem dorosłym lub opiekunem dziecka,

Badanie diagnostyczne kończy się rozmową z pacjentem dorosłym lub opiekunem dziecka, podczas której wyjaśnia się naturę zdiagnozowanych zaburzeń, ich potencjalną przyczynę, następnie przedstawia się możliwości terapii.

Diagnostyka logopedyczna trwa około 60 minut.