Elektrostymulacja podniebienia miękkiego i języka

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu metodę terapeutyczną, która od lat z powodzeniem jest stosowana w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Metoda ta jest dedykowana tym osobom, u których występują dysfunkcje aparatu mowy, w szczególności języka i podniebienia.

Terapia ta jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. Polega on na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie podniebienia miękkiego lub języka w celu usprawnienia ich funkcji.

Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe podniebienia, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

Szczególne wskazania do zabiegów elektrostymulacji mają pacjenci:

  • po operacji rozszczepu podniebienia,
  • z opóźnionym rozwojem mowy,
  • z zaburzeniami mowy (dyslalia),
  • z mową nosową (rynolalia),
  • z afazją mowy,
  • z dyzartrią.

Do elektrostymulacji wykorzystuje się wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Dla uzyskania przepływu prądu, który pobudza mięśnie stosuje się dwie elektrody; jedną z elektrod umieszcza się na łopatce, karku lub przedramieniu pacjenta, natomiast drugą elektrodą punktową dotyka się bezpośrednio stymulowane miejsce. Zabieg jest komfortowy, bo zupełnie bezbolesny. W zależności od stanu wrażliwości skórnej pacjent może odczuwać lekkie mrowienie lub może nie odnotować żadnych odczuć.

Dla uzyskania najlepszej skuteczności zaleca się 3 serie zabiegów. W każdej serii wykonuje się 10 zabiegów elektrostymulacji, po jednym zabiegu dziennie.