Diagnostyka według Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Wszyscy rodzice wiedzą, jak ważne jest, aby dziecko rozwijało się harmonijnie, czyli w sposób zgodny z oczekiwaniami rozwojowymi dla każdego przedziału wiekowego. Aby sprawdzić, czy dziecko rozwija się we właściwy sposób stosuje się wystandaryzowane narzędzie przeznaczone do oceny jego rozwoju. Narzędziem tym są Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)