Co robimy?

Prowadzimy gabinet logopedyczny dla dzieci i dorosłych, zajmujemy się terapią i korekcją wad wymowy. Mowa jest kluczem do porozumienia ze światem, dlatego dbamy, aby nasi podopieczni mieli sprawny aparat mowy, umieli komunikować się z otoczeniem w sposób sprawny i zrozumiały dla innych.

Od maja 2017 roku wprowadziliśmy nowoczesną terapię elektrostymulacji podniebienia miękkiego i języka, która wspomaga terapię logopedyczną w osiągnięciu lepszych efektów fonacyjnych.

Mariola Adamowicz – neurologopeda, glottodydaktyk, masażysta. Ukończyła studia wyższe na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Podyplomowe Studia Logopedii i Glottodydaktyki w Warszawie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Aktywna rehabilitacja
  (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Jastrzębiu Zdroju)
 • Pomoc dziecku z wadą wymowy w szkole
  (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Częstochowie)
 • Diagnoza i terapia dysglosji
  (Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach)
 • Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Zespół Downa
  (MOPS Częstochowa, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka w Łodzi, Polskie Towarzystwo Genetyczne w Warszawie, Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie)
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka
  (Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Katowicach)
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
  (Centrum Kształcenia „Dobra Kadra” w Warszawie)
 • Interdyscyplinarność oddziaływań logopedycznych w praktyce
  (Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie)
 • Opóźnienia w rozwoju mowy o różnorodnej etiologii
  (Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Katowicach)
 • MAKATON, Program Rozwoju Komunikacji – znaki manualne i symbol
  (KONi Komunikacja Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu)
 • Wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy (Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci i młodzieży z poważnymi zaburzeniami komuni
  (Fundacja „Szkoła bez Barier”, Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie)
 • Emisja głosu – rady praktyczne
 • (Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie)
 • Wykorzystanie metod wspomagających w profilaktyce i terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
  (Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie)
 • Bilateralna Integracja – Program Szkolny
  (Bilateral Integration; The Gateway to Achievement w Katowicach)
 • Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo (Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie)
 • Karty Oceny Rozwoju Psychologicznego do diagnozy dzieci. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci
  (Wydawnictwo KomLogo)
 • Pacjent z rozszczepem wargi i (lub) podniebienia – wielospecjalistyczna diagnoza i terapia logopedyczna (CLEFTdreams w Warszawie, Fundacja Rozszczepowe Marzenia w Warszawie)