Logopedia Orientacyjny czas zajęć Cena
Diagnoza logopedyczna – pierwsza wizyta 60 minut 150 zł
Diagnoza metodą Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego 60 minut 200 zł
Diagnoza pisemna po badaniu   60 zł
Terapia logopedyczna45 minut
60 zł


Elektroterapia Ilość zabiegów Cena
Elektrostymulacja podniebienia miękkiego - Częstochowa 10 zabiegów 300 zł
Elektrostymulacja języka - Częstochowa 10 zabiegów 300 zł
Elektrostymulacja podniebienia miękkiego - poza Częstochową 10 zabiegów ustalenie indywidualne
Elektrostymulacja języka - poza Częstochową 10 zabiegów ustalenie indywidualne